Korak1

Zid na koji će se ugraditi Wall art 3D zidni paneli prije postave.

  •  Prije postave panela, treba provjeriti ravnoću zida, ako ima velikih neravnina, potrebno je izvršiti “gletanje.  Ako zid i nije savršeno ravan, nema problema , možete zalijepiti panele bez problema.
    Druga mogućnost je pričvršćenje knauf ploča na zid, one su savršeno ravna podloga za Wall art 3D zidne panele. Ova druga mogućnost je manje “prašinasta” tj. kod gletanja nus produkt je
    prašina dok kod knauf ploča prašine skoro da i nema.

Korak 2

Nanošenje sloja impregnacije i crtanje linija.
  • Na podlogu je poitrebno nanijeti impregnaciju ( na vodenoj bazi) , najbolje u dva sloja s razmakom od 24 sata.
  • Na podlogu zatim označimo olovkom ravne linije tj. početnu točku ugradnje.

Korak 3

Postupak ljepljenja panela na zid.

Na svaki pojedini panel nanosimo kistom sloj ljepila (na vodenoj bazi) i to na rubove koji će imati kontakt s podlogom.

Na podlogu također nanosimo sloj ljepila, za svali pojedni panel zasebno.

Faza postupka ljepljenja u kojem se s postupkom krenulo sa donje točke zida, to je ujedno i preporuka da se krene odozdo prema gore.

Postupak “fugiranja” , brušenja brusnim papirom i nanošenja boje
  • nakon postave svih panela, u među razmake panela potrebno je nanijeti masu za fugiranje, kao kod postave keramičkih pločica.
  • nakon suš3nje mase, potrebno je finim brusnim papirom istrljati panele i ukloniti višak mase za fuguranje
  • nanijeti boju po izboru (na vodenoj bazi) u dva sloja kistom ili mini kompresorom

Wall art 3D zidni paneli - montirano!